torsdag 11 april 2013

Filosofi och lagstiftning

Jag har suttit och läst lite ikväll. Dels lite om teoretisk fysik (bara för att det är kul) men även denna artikel om John Nash och Fångarnas dilemma, vilket påminde mig om den här artikeln av Nathan Shachar om frihet och godhet.

Vi människor tjänar på att jobba tillsammans, mot gemensamma mål. Ensamma tjänar vi bara oss själva och ofta inte ens det, vilket Fångarnas dilemma illustrerar på ett utmärkt sätt. Vi vet detta och ändå går vi i fällan gång på gång. Vi behöver lagar som ser till att vi slipper ställas inför den här typen av dilemman.

När det kommer till att göra det vi tror är bäst för oss själva (även om alla, inklusive vi själva, förlorar på det i längden) eller det som är bäst för alla men sämre för oss själva just nu (även om alla, inklusive vi själva, vinner på det i längden) kommer vi nästan alltid att välja själviskt. Ibland med rätta, det är inte alls fel att vara självisk i vissa frågor, särskilt inte om man också samtidigt tar hänsyn till andra parters intressen.

Problemet med själviska val uppstår när varken vi själva eller andra vinner på det. När det vi gör motverkar våra egna syften. Det är i sådana lägen vi behöver riktlinjer och i vissa fall lagstiftning som verkar förebyggande mot att dåliga beslut tas och att bra beslut förhindras.

Vi har informationen vi behöver eller vi delar i alla fall ut Nobelpris till dem som kommit på teorierna. När ska vi omsätta dessa i praktiken? Eller snarare, när ska vi applicera dessa teorier även inom det politiska arbetet?

/ J.H

0 kommentarer:

 
blog design by suckmylolly.com | Blogg Topplista Distributed by Deluxe Templates
Share