torsdag 21 mars 2013

90-talisterna som inte kan läsa

Det vi ser nu är hur de årskullar som började grundskolan runt år 2000 inte längre klarar av de kunskapskrav som ställs inom den högre utbildningen, åtminstone inte de språkliga. Denna debattartikel i Uppsala Nya Tidning är skrämmande läsning.

Det handlar inte om elever med invandrarbakgrund (just i grammatik presterar invandrarelever ibland t.o.m bättre än dessa svenskfödda elever). Nej, detta är elever som alla har svenska som modersmål men som inte vet att en mening börjar med versal och avslutas med en punkt. Som inte vet vad ordet "inledning" betyder.

Det gäller inte heller elever med dyslexi eller andra inlärningssvårigheter. Man borde däremot nästan kunna klassa detta som ett "förvärvat inlärningshandikapp" då vissa p.g.a sin bristande läskunnighet behöver använda diktafon/andra hjälpmedel eller lyssna på inspelade föreläsningar för att ens klara av sina studier, då de inte bara kan läsa kurslitteraturen.

Nedskärningar, reformer, kommunaliseringar och fria skolval har i symbios fått forma dessa barns skolgång och nu ser vi det skrämmande resultatet - en generation av vuxna människor som efter 12 års skolgång i ett I-land fortfarande inte kan skriva och läsa tillfredsställande på sitt eget modersmål.

Detta är självklart något som jag har tagit upp i Utbildningsutskottet och som vi diskuterar där just nu. Barnen är vår framtid men det är en riktigt skrämmande utveckling vi ser här...

/ J.H

2 kommentarer:

Anonym sa...

Usch, det är rätt jäkla skrämmande att det är på det här viset. Jag trodde mest det var något jag inbillade mig, men det är alltså så att ungdomar blir allt "dummare" på grund av bristande utbildning.

Josefin Helander sa...

Jag trodde faktiskt inte heller att det var så illa innan jag läste den här debattartikeln (eller "ropet på hjälp" kanske man borde kalla det). Jag blev lite skakad, de här ungdomarna är ju bara några få år yngre än jag själv.

Jag tror mycket har att göra med det fria skolvalet och det faktum att det har bildats ett intellektuellt "klassamhälle" i form av skolsegregation. Enligt PISA-studien så har ju skolresultaten sjunkit de senaste åren. Däremot är de högpresterande eleverna lika duktiga som de alltid varit, medan gruppen med lågpresterande elever har vuxit sig betydligt större. Om du har det lätt för dig i skolan och/eller har engagerade föräldrar som ser till att du hamnar i en bra skola så kommer du antagligen inte att få de här problemen.

Kommer du däremot från ett stökigt hem och/eller har föräldrar utan studievana så riskerar du att hamna i en "problemskola" och då är risken stor att du blir en av dessa ungdomar. Dessa "problemskolor" är bara de skolor som blir över när alla som vill har valt sin skola, d.v.s de skolor som få elever aktivt väljer. De består därför av de elever som inte aktivt väljer att använda det fria skolvalet för att "byta upp sig", alltså de som saknar ambitionen/motivationen för att göra detta.

Det blir nog ytterst svårt att lösa detta problem (som dessutom bara kommer att bli värre de kommande åren) utan att göra några ingrepp i det fria skolvalet eller att återförstatliga skolan.

 
blog design by suckmylolly.com | Blogg Topplista Distributed by Deluxe Templates
Share