måndag 25 februari 2013

Karriärtjänster inom läraryrket

Ett förslag har lagts fram om karriärtjänster inom läraryrket, vilket har som främsta syfte att höja läraryrkets status och möjliggöra en större löneutveckling inom yrket. Förslaget träder i kraft redan i höst och innebär att dagens "vanliga" lärare med speciell kompetens kommer att kunna bli både förstelärare och lektorer.

Detta är enligt mig ett mycket bra förslag, även om ingångslönen på 40 000 kr/mån känns lite väl tilltagen (då det trots allt bara finns två "karriärsteg"). Risken finns tyvärr att lärarkåren då till viss del, liksom inom alla yrken där lönen stiger till dessa nivåer, kan börja premiera ja-sägande och likriktning när det kommer till vilka som ska få dessa tjänster.

Denna risk förstärks också då det inte verkar finnas något särskilt väl utarbetat regelverk för exakt hur man ska bedöma vilka personer som ska anses vara tillräckligt kvalificerade för att söka dessa karriärtjänster. Rekryteringen riskerar alltså att ske på ganska godtyckliga meriter och de ansökande riskerar att bedömas utifrån olika måttstockar från fall till fall.

Så, för att sammanfatta: ett mycket bra förslag överlag men tyvärr inte så väl genomfört som man hade kunnat önska. Förhoppningsvis kommer de brister jag påpekat att ses över innan förslaget vinner laga kraft.

UPPDATERING KL 19:42: Efter att ha varit inne och läst på Folkpartiets hemsida känner jag mig lite lugnare och kan konstatera att förslaget låter bättre och bättre. Det här kan nog bli en riktigt bra reform trots allt, även om det självklart finns mycket annat kvar att göra inom den svenska skolan.

/ J.H

0 kommentarer:

 
blog design by suckmylolly.com | Blogg Topplista Distributed by Deluxe Templates
Share